Denna personliga och privata webbplats på domänen ”tommyblomqvist.se” kan delvis ses som en portal in mot andra webbresurser som jag på olika sätt bidrar med information eller på annat sätt är relevanta.

Du hittar mig på [ Linkedin | Twitter | Google+ ]

Notera att denna webbplats inte har någon anknytning till organisation, företag eller myndighet inklusive min arbetsgivare länsstyrelsen i västra götaland.